Generelle oplysninger

 Akva Waterbeds A/S
Boeletvej 25
DK-8680 Ry
Tlf. +45 86 89 34 00
Fax +45 86 89 34 33
CVR-nr.: DK73631416
info@akva.com

Akva Waterbeds blev etableret i 1981

Betaling
 
Betalingen kan ske med Dankort / Visa / Visa Elektron / American Express / Mastercard / Maestro samt JBC. Ved betaling vil dit kort blive tillagt et transaktionsgebyr. Se oversigten nedenfor.
 
Kortgebyrer:
 
Dankort:   1,10-1,39DKK pr. transaktion
Danskudstedte kort:  1,5% (minimum 0,70DKK)
JBC og American Express:  3,75 % (minimum 1,95DKK)
Visa kort og MasterCard:  2,95% (minimum 1,95DKK)

Ordrebekræftelse

Når vi har modtaget din ordre og betaling, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail. Vi anbefaler, at du gemmer denne som din bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre.

Levering 

Standardvarer:

Er der tale om køb af løsdele (alle andre varer end komplette vandsenge), kan du forvente en normal leveringstid på 4-7 hverdage alt afhængigt af, om produktet er på lager eller skal sættes i produktion. Du vil modtage en e-mail, når varen er afsendt fra lageret.

Levering: 68 DKK inkl. moms.

Fragtfri grænse: 1000 DKK

www.akva.dk leverer til Danmark og Norge.

www.akva.com leverer til United Kingdom, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Tyrkiet, Grækenland, Frankrig, Sverige, Finland, Polen, Tjekkiet og Baltikum.

Bestillingsvarer (vandsenge):
 
Er der tale om en komplet vandseng, bliver den leveret af en montør, der kommer ud for at sætte vandsengen op. Du kan forvente en leveringstid på 4-6 uger, da produktet først skal fremstilles på vores fabrik. Din montør og servicepartner kontakter dig for at aftale et tidspunkt for levering og montering.

Levering og montering af vandsenge er gratis

Levering med GLS:
 
Er der tale om andre produkter end komplette vandsenge, sender AKVA produktet / produkterne til den af kunden oplyste leveringsadresse. Er der tale om en komplet vandseng, bliver produktet leveret af den montør, der sætter sengen op. I check out vælger du en montør og servicepartner.

Modtageren er forpligtet til at sikre sig, at varen leveres i ubrudt emballage. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør man foretage et gennemsyn af det leverede sammen med buddet. Er der mangler, skal der klages til transportøren, hvorefter www.akva.dk hurtigst muligt vil erstatte eventuelle mangler. Endvidere er modtageren forpligtet til at sikre sig, at forsendelsen indeholder de bestilte varer, og skulle det ikke være tilfældet, straks - og senest inden 8 dage - at påpege fejl og/eller mangler i leveringen til www.akva.dk på e-mail: info@akva.com. Modtageren kan ikke påberåbe sig erstatning for en forkert leveret vare såfremt varen er taget i brug.
 
Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
 
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.
 
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til info@akva.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Være opmærksom på, at vores regler for returvarer og fortrydelsesret er forskellige for henholdsvis standardvarer og individuelt producerede produkter samt komplette vandsenge. Individuelt producerede produkter og komplette vandsenge hører ind under såkaldte bestillingsvarer, hvor muligheden for at fortryde købet bortfalder, når bestillingen er afgivet.
 

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder alle udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering hos dig. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.  Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 300 DKK.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

Bestillingsvarer (Individuelt producerede produkter og komplette vandsenge) 

Når du bestiller et individuelt produceret produkt (eksempelvis en vandmadras efter mål eller en komplet vandseng) hos www.akva.dk, er der tale om et unikt produkt, der helt igennem tilpasses og fremstilles individuelt efter dine præferencer og angivelser. Du konfigurerer selv både materialer, størrelse, farver, sokkeltype, madrastype med forskellige dæmpningsgrader mv. – og www.akva.com (Akva Waterbeds A/S) påbegynder først produktionen, når bestillingen er endeligt afgivet. Der er således tale om et unikt produkt, som ikke efterfølgende kan byttes fordi AKVA Waterbeds A/S ikke kan sælge det til anden side, hvorfor din normale returret/fortrydelses på 14 dage ophører i det øjeblik bestillingen er afgivet og produktionen er gået i gang.

Varens stand, når du sender den retur 
 
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis varen er brugt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis købsbeløbet tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Den servicepartner, som du valgte i webshoppens tjek out ved køb af varen.

Du finder kontaktoplysningerne på din personlige servicepartner på din faktura, som er sendt til dig pr. mail i forbindelse med købet.
 
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere varen personligt på din servicepartners adresse.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Når du handler på www.akva.dk, har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Ved retmæssig reklamation refunderer www.akva.dk forsendelsesomkostningerne for tilbageleveringen. Skriv derfor en mail til info@akva.dk, hvor du oplyser dine portoudgifter og bankoplysninger. Gem postkvitteringen som dokumentation.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt, samt hvornår du har købt varen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. 

 

FARVER OG STØRRELSER

Vi påtager os ikke ansvar for mindre afvigelser i farver eller størrelser på vores website. Der kan forekomme nuanceforskelle, som følge af din computers indstillinger, og farver på træ og tekstil er derfor vejledende. Dette bliver ikke betragtet som en fejl og vil ikke udløse nogen refundering af omkostningerne, hverken i forbindelse med den oprindelige forsendelse eller med evt. tilbagelevering. Vejledning pr. e-mail om størrelser mv. fra www.akva.dk kan ikke påberåbes som en fejl fra www.akva.dk’s side og kan ikke føre til refusion af fragtomkostninger i forbindelse med en eventuel ombytning.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
 
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos Akva Waterbeds A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Akva Waterbeds' medarbejdere har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 
Den dataansvarlige på www.akva.dk er Lars Brunsø.
 
Vi transmitterer dine kundeoplysninger og betalingsoplysninger krypteret. Vi bruger sikkerhedsprotokollen, SSL (RapidSSL), som sikrer at dine kundeoplysninger og betalingsoplysninger transmitteres krypteret. Krypteringen sikrer, at ingen kan manipulere de angivne data. Et digitalt certifikat i SSL-protokollen kontrollerer afsender og/eller modtager af dataoverføringen.
 
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
 
Oplysninger afgivet til www.akva.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Som registreret hos Akva Waterbeds A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har, i følge Persondataloven, også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@akva.dk.
 
Cookies
 
På www.akva.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@akva.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

Som EU-borger kan du anvende EU-kommissionens online klageportal. Klagen indgives på EU-kommissionens website: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@akva.com.
 
Standardfortrydelsesformular 


(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) -

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato 

 (*) Det ikke relevante udstreges